Agro Ostrov, s.r.o.

Agro Ostrov, s.r.o.
Agro Ostrov, s.r.o.
Ostrov 56
072 55 Ostrov

Głównym przedmiotem działalności spółki jest sprzedaż i dystrybucja nawozów przemysłowych, agrochemicznych i nasion.

054 / 786 24 17
054 / 786 24 17
agroostrov@gmail.com
www.agroostrov.sk