Spółdzielnia rolnicza „Joniškio ragaidas”

Spółdzielnia rolnicza „Joniškio ragaidas”

Spółdzielnia rolnicza „Joniškio ragaidas” jest dużą, konkurencyjną i nowoczesną firmą, zrzeszającą osiemdziesięciu rolników. Łącznie zarządzamt 45-oma tysiącami hektarów ziemi.

+370 606 74963
www.joniskioaruodas.lt